Szyby zespolone | Vitrobud

Insulation glass

Produkowane przez nas pakiety termoizolacyjne do drzwi i okien spełniają wiele zadań w zależności od potrzeb, oprócz obniżonego współczynnika przenikania ciepła i dźwiękochłonności mogą pełnić rolę zabezpieczenia przed włamaniem. Są wykonywane z zastosowaniem najlepszych komponentów.

glasmax_logo
Szyby zespolone ze szkła:
- niskoemisyjnego, o obniżonej przenikalności cieplnej do U=0,6 W/m2K
- ornamentowego
- bezpiecznego i antywłamaniowego
- hartowanego
- z witrażem