Оконные стеклопакеты

Produkowane przez nas pakiety termoizolacyjne do drzwi i okien spełniają wiele zadań w zależności od potrzeb, oprócz obniżonego współczynnika przenikania ciepła i dźwiękochłonności mogą pełnić rolę zabezpieczenia przed włamaniem. Są wykonywane z zastosowaniem najlepszych komponentów.

Szyby zespolone ze szkła:
  • niskoemisyjnego, o obniżonej przenikalności cieplnej do U=0,6 W/m2K
  • ornamentowego
  • bezpiecznego i antywłamaniowego
  • hartowanego
  • z witrażem